• Thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2 năm

  Thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2 năm thực hiện khi người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, khi giấy phép lao động cũ sắp hết hạn, nếu doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài có nhu cầu tiếp tục sử dụng người lao động nước ngoài đó thì làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động thực hiện trước khi giấy phép lao động cũ hết hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày.

  Thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2 năm

  Gia hạn giấy phép lao động hai năm khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn gồm có

  Tờ khai gia hạn giấy phép lao động

  Giấy phép lao động đã được cấp

  Giấy chứng nhận sức khỏe chứng nhận người nước ngoài có sức khỏe bảo đảm để làm việc

  Trong một số trường hợp, người nước ngoài cần xuất trình giấy tờ chứng minh trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công việc đang đảm nhiệm tại doanh nghiệp Việt Nam.

  Quy trình thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động gồm 2 bước

  Bước 1: Đăng ký nhu cầu tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài. Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài ở vị trí đã được cấp giấy phép lao động, khi giấy phép lao động cũ sắp hết hạn, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài cần làm công văn giải trình nhu cầu tiếp tục sử dụng người lao động nước ngoài để được cơ quan chức năng chấp thuận;

  Bước 2: Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động/ thủ tục cấp lại giấy phép lao động do hết hạn. Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài chuẩn bị hồ sơ như trên, cùng với văn bản chấp thuận được tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động được thực hiện trong 3 ngày làm việc.

  Thủ tục gia hạn giấy phép lao động hai năm được thực hiện là sự bảo đảm thực hiện các quy định pháp luật lao động về sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp, mặt khác, giấy phép lao động được gia hạn hai năm còn là điều kiện để người nước ngoài lao động tại Việt Nam được cấp visa dài hạn, thẻ tạm trú có thời hạn từ 1 đến 2 năm.

  Thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2 năm khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại https://xinvisavietnam.net/muc/giay-phep-lao-dong/

  Một số thủ tục có liên quan có thể khách hàng quan tâm như gia hạn visa

  thẻ tạm trú