• Mẫu NA2 xin visa nhập cảnh

  Mẫu NA2 xin visa nhập cảnh

  Mẫu (Form) NA2

  Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

  ngày 05 tháng  01  năm  2015

  ……………………..(1)

  Trụ sở tại:

  Điện thoại:

  Số: .…………..

  V/v nhập cảnh của

  khách nước ngoài

               …………. ngày…..tháng…… năm ……

  Kính gửi : CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH (BỘ CÔNG AN)

   

  ………………………………..(1) đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét việc nhập cảnh của ……… người nước ngoài, cụ thể như sau:

  Số

  TT

  Họ tên

  (chữ in hoa)

  Giới tínhNgày tháng năm sinhQuốc tịchSố, loại hộ chiếuChức vụ hoặc nghề nghiệp
  GốcHiện nay

   

  Được nhập cảnh Việt Nam ………..lần, từ ngày ………/…../……. đến ngày……../….. / …..

  Với mục đích:………………………………………………………………………………………………………………….

  Chương trình hoạt động tại các địa phương:……………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Dự kiến địa chỉ tạm trú tại:……………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Cơ quan, tổ chức đón tiếp, quản lý: ……………………………………………………………………………..

  Đề nghị Cục Quản lý XNC: (2)

  – Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ……………………….. để cấp thị thực.

  – Giải quyết cho khách nhận thị thực tại cửa khẩu …………………………… lý do …………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  – Đề nghị khác (3) ……………………………………………………………………………………………………………

   

  Nơi nhận:                                                                        Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

   

   

   

   

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Ghi chú:

  (1) Ghi tên cơ quan, tổ chức.

  (2) Mục nào không ghi thì gạch chéo (/) ở phần chừa trống.

  (3)Trường hợp khách thuộc diện miễn thị thực theo quy định, thì mục này ghi “khách được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam”.

  Khách hàng xem thêm thông tin dịch vụ visa tại https://xinvisavietnam.net/muc/cap-moi-visa/