• Giấy phép lao động 2 năm cho người nước ngoài

  Giấy phép lao động 2 năm cho người nước ngoài cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Lao động nước ngoài ở các vị trí quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, hoặc lao động kỹ thuật vào làm việc ở Việt Nam dưới 30 ngày và thời gian làm việc cộng dồn không quá 90 ngày một năm thì không phải làm thủ tục cấp giấy phép lao động.

  Giấy phép lao động 2 năm cho người nước ngoài

  Thủ tục xin giấy phép lao động 2 năm khách hàng cần quan tâm đến một số thông tin sau

  Các điều kiện được cấp giấy phép lao động

  Hồ sơ cần thiết của khách hàng cần cung cấp để xin giấy phép lao động

  Thủ tục xin giấy phép lao động tại Sở lao động hoặc Ban quản lý khu công nghiệp

  Thời gian giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động

  Thời hạn giấy phép lao động

  Trên cơ sở hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét cấp giấy phép lao động có thời hạn tối đa 2 năm. Giấy phép lao động là điều kiện quan trọng để việc lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam được thuận tiện, với giấy phép lao động được cấp, khách hàng có thể xin visa 1 năm hoặc thẻ tạm trú có thời hạn 1-2 năm.

  Doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài đóng trên địa bàn Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh… quan tam thủ tục xin giấy phép lao động xem thông tin chi tiết tại https://xinvisavietnam.net/muc/giay-phep-lao-dong/

  Với những trường hợp nhập cảnh Việt Nam lưu trú ngắn hạn, khách hàng có thể xem thủ tục visa 3 tháng

  công văn nhập cảnh