• Công văn nhập cảnh là gì

    Công văn nhập cảnh là văn bản của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam chấp thuận cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với thời gian và mục đích nhất định.

    Với công văn nhập cảnh khách hàng có thể nhận visa tại đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài hoặc dán visa tại cửa khẩu Việt Nam nơi người nước ngoài nhập cảnh.

    Thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài, đơn vị, tổ chức mời bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam chuẩn bị hồ sơ nộp tại cơ quan xuất nhập cảnh Việt Nam xin xét duyệt công văn, cơ quan xuất nhập cảnh sẽ chấp thuận yêu cầu nhập cảnh của người nước ngoài bằng văn bản và gửi trả đơn vị bảo lãnh gọi là công văn nhập cảnh.

    Công văn nhập cảnh với thủ tục đơn giản, thời gian xin cấp nhanh chóng là hình thức được nhiều đơn vị lựa chọn khi mời người nước ngoài vào Việt Nam công tác.

    Tư vn công văn nhập cảnh, visa, cp mi và gia hn visa, visa 1 tháng, gia hn visa 3 tháng, visa 3 tháng nhiều lần, xin cp th tm trú, visa dài hn_ tư vn Legal Ant