• Cấp thị thực cho lao động nước ngoài

   

  Thị thực cho người nước ngoài lao động ở Việt Nam được tạo điều kiện cấp dài hạn xét trên mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam, nhu cầu thu hút đầu tư phát triển đất nước, nhu cầu thu hút tài năng trí tuệ của người lao động có trình độ kỹ thuật, trình độ quản lý cao.

  Trong những năm qua, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam nhận được hồ sơ và giải quyết lượng lớn yêu cầu cấp thị thực cho người lao động nước ngoài vào làm việc ở Việt Nam.

  Người lao động nước ngoài hoặc đơn vị sử dụng lao động liên hệ với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để biết thủ tục và được xét cấp visa cho người lao động làm việc ở Việt Nam.

  Người lao động được cấp thị thực dài hạn nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định, đó có thể làm lao động kỹ thuật cao, lao động là quản lý hoặc chuyên gia. Được cấp giấy phép lao động hoặc thuộc các trường hợp được được miễn giấy phép lao động.

  Cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào từng trường hợp cụ thể xét cấp thị thực cho người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam.

  Gia hạn visa dài hạn,visa nhập cảnh việt nam,xin visa viet nam,Vietnam visa,thi thuc nhieu lan,visa B2,thẻ tạm trú 5 năm,cấp mi và gia hn visa, visa cho người thân,visa cho vợ,vía cho con dưới 18 tuổi, gia hn visa 3 tháng, visa 3 tháng nhiều lần, xin cp th tm trú, visa dài hn,visa 1 năm,nhà đầu tư,người lao động được cấp giấy phép lao động