• Cấp phép lao động nước ngoài tại Vĩnh Phúc

  Cấp phép lao động nước ngoài tại Vĩnh Phúc thực hiện với doanh nghiệp đóng trên địa bàn Vĩnh Phúc có nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài. Người lao động nước ngoài công tác, làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam thời gian liên tục trên 30 ngày hoặc thời gian cộng dồn trên 90 ngày một năm phải làm thủ tục xin giấy phép lao động. Giấy phép lao động được cấp có thời hạn tối đa 2 năm, với việc được cấp giấy phép lao động 2 năm, người lao động nước ngoài có thể làm thủ tục xin visa dài hạn, xin cấp thẻ tạm trú 1-2 năm để lưu trú và làm việc tại Việt Nam.

  Cấp phép lao động nước ngoài tại Vĩnh Phúc

  Thủ tục giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc doanh nghiệp thực hiện như sau

  Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Doanh nghiệp muốn sử dụng lao động nước ngoài phải đăng ký nhu cầu sử dụng với cơ quan chức năng, nội dung đăng ký gồm có số lượng người lao động nước ngoài định sử dụng, vị trí người lao động nước ngoài dự định phụ trách, thời gian sử dụng người lao động nước ngoài, lý do sử dụng người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp. Cơ quan chức năng sẽ xét hồ sơ và cho phép hoặc từ chối việc doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài.

  Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động. Hồ sơ chuẩn bị xin giấy phép lao động khách hàng cần chuẩn bị bao gồm: Văn bản chứng minh là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật, tùy thuộc vào vị trí sử dụng người lao động nước ngoài mà yêu cầu văn bản chứng minh trình độ chuyên môn khác nhau; văn bản chứng minh người nước ngoài không có tiền án tiền sự/ lý lịch tư pháp, trường hợp người lao động nước ngoài đã ở Việt Nam thì yêu cầu bắt buộc có lý lịch tư pháp Việt Nam; giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn; văn bản chấp thuận cho phép doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài….

  Thời gian thực hiện thủ tục giấy phép lao động. Thủ tục đăng ký sử dụng lao động nước ngoài sẽ mất thời gian tối đa 15 ngày làm việc; thủ tục xin giấy phép lao động được thực hiện không quá 10 ngày làm việc kể từ thời điểm hồ sơ xin cấp phép được cơ quan chức năng tiếp nhận.

  Liên quan đến sử dụng lao động nước ngoài, khách hàng có thể xem thêm một số dịch vụ tư vấn của chúng tôi:

  Tư vấn visa nhập cảnh Việt Nam làm việc

  Thủ tục xin visa dài hạn, visa 1 năm lao động

  Xin thẻ tạm trú 2 năm cho người lao động nước ngoài

  Liên hệ hotline 093 235 7009           mail: visavietnam.ant@gmail.com 

  Thủ tục cấp phép lao động nước ngoài khác hàng xem thông tin chi tiết tại https://xinvisavietnam.net/muc/giay-phep-lao-dong/