Thủ tục xin visa lao động cho người nước ngoài

Công ty tại Việt Nam thực hiện bảo lãnh người nước ngoài bằng việc nộp hồ sơ xin visa tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, visa được chấp thuận tức là người nước ngoài có thể nhập cảnh Việt Nam để làm việc với visa ký hiệu DN; trong thời gian bảo lãnh visa, thời gian người nước ngoài đã được cấp visa DN ở Việt Nam doanh nghiệp, công ty chịu trách nhiệm về các hoạt động của người nước ngoài trong phạm vi bảo lãnh.

Đọc tiếp »

Thủ tục xin cấp visa thị thực lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài xin visa làm việc nhập cảnh Việt Nam cần quan tâm tới những thông tin cần thiết liên quan: Các điều kiện cấp visa làm việc Việt Nam, visa DN; Hồ sơ chuẩn bị để thực hiện visa làm việc, visa lao động Việt Nam; Thủ tục cấp visa DN, visa Việt Nam do doanh nghiệp bảo lãnh…

Đọc tiếp »

Visa lao động cho người nước ngoài

Visa lao động cho người nước ngoài được cấp cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích làm việc. Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc được doanh nghiệp Việt Nam bảo lãnh được cấp visa DN có thời hạn 1 tháng đến 3 tháng. Trường hợp người nước ngoài muốn có thời gian lưu trú để làm việc ở Việt Nam lâu hơn có thể tham khảo thủ tục xin cấp giấy phép lao động và cấp visa dài hạn, thẻ tạm trú.

Đọc tiếp »

Thư mời bảo lãnh xin visa nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

Legal Ant tư vấn thủ tục xin thư mời bảo lãnh visa Việt Nam cho người nước ngoài.

Đọc tiếp »

Thủ tục cấp giấy phép lao động tại ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc

Thủ tục cấp giấy phép lao động tại ban quản lý khu công nghiệp Vĩnh Phúc được tư vấn bởi Legal Ant, giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc cần phải có của người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian trên 3 tháng; với người lao động, chuyên gia đến Vĩnh Phúc làm việc tối đa 3 tháng có thể tham khảo thủ tục xin visa, công văn nhập cảnh 3 tháng của chúng tôi.

Đọc tiếp »

Thủ tục bảo lãnh xin công văn cho người nước ngoài vào Việt Nam

Công văn nhập cảnh làm việc tại Việt Nam được cấp cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích công tác, làm việc, được doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam bảo lãnh. Tùy vào nhu cầu lưu trú mà người nước ngoài xin công văn nhập cảnh Việt Nam được cấp visa 1 đến 3 tháng. Trường hợp người nước ngoài làm việc trên 3 tháng thì bạn có thể tham khảo thủ tục cấp giấy phép lao động và xin thẻ tạm trú, visa dài hạn.

Đọc tiếp »

Thủ tục xin công văn nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

Công văn nhập cảnh làm việc tại Việt Nam được cấp cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích công tác, làm việc, được doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam bảo lãnh. Tùy vào nhu cầu lưu trú mà người nước ngoài xin công văn nhập cảnh Việt Nam được cấp visa 1 đến 3 tháng. Trường hợp người nước ngoài làm việc trên 3 tháng thì bạn có thể tham khảo thủ tục cấp giấy phép lao động và xin thẻ tạm trú, visa dài hạn.

Đọc tiếp »

Visa làm việc nhập cảnh Việt Nam

Visa làm việc nhập cảnh Việt Nam được cấp cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích công tác, làm việc, được doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam bảo lãnh. Tùy vào nhu cầu lưu trú mà người nước ngoài xin visa làm việc nhập cảnh Việt Nam được cấp visa 1 đến 3 tháng. Trường hợp người nước ngoài làm việc trên 3 tháng thì bạn có thể tham khảo thủ tục cấp giấy phép lao động và xin thẻ tạm trú, visa dài hạn.

Đọc tiếp »

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cấp giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam quá 3 tháng. Giấy phép lao động cũng là điều kiện để người nước ngoài được cấp visa dài hạn tại Việt Nam. Thời hạn của giấy phép lao động theo quy định tối đa là 2 năm, như vậy một người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động có thể xin cấp visa, thẻ tạm trú tối đa 2 năm.

Đọc tiếp »

Thủ tục cấp visa Việt Nam cho người nước ngoài

Thủ tục cấp visa Việt Nam khách hàng có thể liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm cấp visa của Việt Nam hoặc liên hệ với các công ty dịch vụ để có thông tin về hồ sơ visa, thủ tục cấp visa Việt Nam cho người nước ngoài.

Đọc tiếp »