Gia hạn visa quá hạn, xin visa xuất cảnh

Gia hạn visa quá hạn, xin visa xuất cảnh trong trường hợp người nước ngoài đang lưu trú tại Việt Nam mà thời hạn của visa đã được cấp trong tình trạng quá hạn, visa hết hạn. Tùy vào mức độ quá hạn visa mà người nước ngoài được cấp visa gia hạn hoặc visa • Đọc tiếp »


Cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh được tư vấn bởi Legal Ant, giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc cần phải có của người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian trên 3 tháng; với người lao động, chuyên gia • Đọc tiếp »


Thủ tục xin visa lao động cho người nước ngoài

Công ty tại Việt Nam thực hiện bảo lãnh người nước ngoài bằng việc nộp hồ sơ xin visa tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, visa được chấp thuận tức là người nước ngoài có thể nhập cảnh Việt Nam để làm việc với visa ký hiệu DN; trong thời gian bảo lãnh • Đọc tiếp »Visa lao động cho người nước ngoài

Visa lao động cho người nước ngoài được cấp cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích làm việc. Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc được doanh nghiệp Việt Nam bảo lãnh được cấp visa DN có thời hạn 1 tháng đến 3 tháng. Trường hợp người nước • Đọc tiếp »


Visa làm việc nhập cảnh Việt Nam

Visa làm việc nhập cảnh Việt Nam được cấp cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích công tác, làm việc, được doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam bảo lãnh. Tùy vào nhu cầu lưu trú mà người nước ngoài xin visa làm việc nhập cảnh Việt Nam được cấp visa 1 • Đọc tiếp »